Kinderen helpen door vriendschap

Wie zijn Kiwanis Aalst?

Ons verhaal

Kiwanis is een internationale organisatie van serviceclubs. Een serviceclub is een club van mensen die door het opzetten en uitvoeren van activiteiten geld bijeenbrengen (fundraising) en dat bijeengebrachte geld uitgeven aan goede doelen (fundspending). Er zijn meerdere servicecluborganisaties in Belgie en in de wereld. De clubs van Kiwanis zijn autonoom in hun handelen. Ze hebben zich echter wel gebonden aan regels en enkele verplichtingen van Kiwanis International.

Momenteel heeft Kiwanis International clubs in 88 landen in de wereld met in totaal circa 300.000 leden. Verreweg de meeste clubs bevinden zich in de Verenigde Staten, Canada en Europa. Er zijn ook al clubs in Afrika (Algerije, Tunesië, Kenia, Nigeria en Zuid-Afrika) en Azië (Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Kazakztan, Tadzjikistan, Kirgizië).

Kiwanis Aalst is opgericht in 1976. De eerste voorzitter was André Verhulst. Ondertussen hebben wij tal van sociale projecten gerealiseerd welke u kunt nalezen op de pagina sociale projecten

Onze missie

          De 6 doelstellingen van Kiwanis

 • Het stellen van menselijke en geestelijke waarden boven de materiële.
 • Het aanmoedigen van de dagelijkse toepassing van de «Gulden regel» in alle menselijke relaties. Behandel een ander zoals jezelf door hem behandeld wil worden.
 • Het bevorderen van de aanvaarding en toepassing van hogere sociale, zakelijke en professionele maatstaven.
 • Het tot stand brengen, door woord en daad, van een meer ontwikkelde, meer actieve en meer dienstvaardige maatschappij.
 • Het vinden, langs de Kiwanis clubs om, van de weg naar duurzame vriendschap, naar onbaatzuchtige dienstverlening en naar het uitbouwen van een betere samenleving.
 • Het samenwerken om gezonde opvattingen en edele idealen na te streven en in stand te houden, die meer eerlijkheid, rechtvaardigheid, vaderlandsliefde en goede wil met zich meebrengen.

Onze waarden

Door vriendschap en belangeloze inzet behoefige kinderen helpen in Aalst of die ermee verbonden zijn

Het bestuur

De voorzitter stippelt samen met zijn bestuur het beleid uit voor de komende legislatuur die loopt voor 1 jaar van 1 oktober tot 3à september.

Daniël Bauwens

Voorzitter

De voorzitter heeft de leiding gedurende deze legislatuur.

John Cassiman

Secretaris

De secretaris neemt de notulen waar en maakt hiervan een verslag. Hij houdt ook de aanwezigheden bij en maakt de agenda voor elke vergadering.

Gerd De Cock

Fundraising en feestelijkheden

Zij zorgen voor de activiteiten om de nodige fondsen te verwerven voor de sociale doelen.

Koen Valckenier

Fundraising en feestelijkheden

Zij zorgen voor de activiteiten om de nodige fondsen te verwerven voor de sociale doelen.

Danny Van Schandevijl

Schatbewaarder

Zorgt voor het financieel beleid van de club en doet de facturatie.

Paul Van Den Berghe

Expansie

Zorgt voor de uitbreiding van het aantal  clubleden.

Geert De Pelsmaeker

Database manager

Beheert de website, sociale media ,ledenadministratie en communicatie naar buiten toe.

Mario Massez

Sociale zaken

Leidt de sociale projecten vanaf de aanvraag tot en met de sponsering van de sociale activiteit

Van Schelvergem Paul

Cultuur

Hij organiseert een aantal culturele uitstappen voor de leden.

Gerd De Cock

Voorzitter elect

Hij zal de huidige voorzitter opvolgen.

David Scheerlinck

PR en reglementen

Zorgt ervoor dat de reglementen nageleefd worden

David Scheerlinck

Past voorzitter

Als vorige voorzitter heeft hij advies en raad aan het huidige bestuur.

De leden

De actieve leden 

Wilfried Gees

Piet Heremans

Marnix Van Tittelboom

Luc De Troyer

Karel Van Cauwenbergh

Joost Van de Vondel

Geo Huylebrouck

Geert Martens

Edouard Van Der Poorten

Christoph De Reuse

Thomas Van Roy

De ere leden

Kiwanis Aalst benoemt ook ereleden. Dit zijn mensen die zich jarenlang hebben ingezet maar die om gezondheidsreden of leeftijd niet meer kunnen deelnemen aan de activiteiten. Zij zijn wel altijd welkom op de vergadering.

 • Peter Blanckaert
 • Frans Hunninck
 • Raf Boonants
 • Jan Stalpaert
 • Valère Van Rumbeke