Kinderen helpen door vriendschap

Wie zijn Kiwanis Aalst?

Ons verhaal

Kiwanis is een internationale organisatie van serviceclubs. Een serviceclub is een club van mensen die door het opzetten en uitvoeren van activiteiten geld bijeenbrengen (fundraising) en dat bijeengebrachte geld uitgeven aan goede doelen (fundspending). Er zijn meerdere servicecluborganisaties in Belgie en in de wereld. De clubs van Kiwanis zijn autonoom in hun handelen. Ze hebben zich echter wel gebonden aan regels en enkele verplichtingen van Kiwanis International.

Momenteel heeft Kiwanis International clubs in 88 landen in de wereld met in totaal circa 300.000 leden. Verreweg de meeste clubs bevinden zich in de Verenigde Staten, Canada en Europa. Er zijn ook al clubs in Afrika (Algerije, Tunesië, Kenia, Nigeria en Zuid-Afrika) en Azië (Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Kazakztan, Tadzjikistan, Kirgizië).

Kiwanis Aalst is opgericht in 1976. De eerste voorzitter was André Verhulst. Ondertussen hebben wij tal van sociale projecten gerealiseerd welke u kunt nalezen op de pagina sociale projecten

Onze missie

          De 6 doelstellingen van Kiwanis

 • Het stellen van menselijke en geestelijke waarden boven de materiële.
 • Het aanmoedigen van de dagelijkse toepassing van de «Gulden regel» in alle menselijke relaties. Behandel een ander zoals jezelf door hem behandeld wil worden.
 • Het bevorderen van de aanvaarding en toepassing van hogere sociale, zakelijke en professionele maatstaven.
 • Het tot stand brengen, door woord en daad, van een meer ontwikkelde, meer actieve en meer dienstvaardige maatschappij.
 • Het vinden, langs de Kiwanis clubs om, van de weg naar duurzame vriendschap, naar onbaatzuchtige dienstverlening en naar het uitbouwen van een betere samenleving.
 • Het samenwerken om gezonde opvattingen en edele idealen na te streven en in stand te houden, die meer eerlijkheid, rechtvaardigheid, vaderlandsliefde en goede wil met zich meebrengen.

Onze waarden

Door vriendschap en belangeloze inzet behoefige kinderen helpen in Aalst of die ermee verbonden zijn

Het bestuur van Kiwanis Aalst 2023-2024

Gerd De Cock

Voorzitter

David Scheerlinck

Secretaris

John Cassiman

Schatbewaareder

Daniël Bauwens

Past voorzitter en communicatie

Marnix Van Tittelboom

Fundraising en feestelijkheden

Joost Van de Vondel

Expantie (aanwervingen)

Koen Valckenier

Fundraising en feestelijkheden

Geert De Pelsmaeker

Database manager

Mario Massez

Sociale zaken en voorzitter elect

Wilfried Gees

Cultuur

Actieve Kiwanis leden (random)

Luc De Troyer

Geert Martens

Danny Van Schandevijl

Karel Van Cauwenbergh

Christoph De Reuse

Paul Van Den Berghe

Geo Huylebrouck

Thomas Van Roy

Edouard Van Der Poorten

Piet Heremans

De ereleden

Kiwanis Aalst benoemt ook ereleden. Dit zijn mensen die zich jarenlang hebben ingezet maar die om gezondheidsreden of leeftijd niet meer kunnen deelnemen aan de activiteiten. Zij zijn wel altijd welkom op de vergadering.

 • Peter Blanckaert
 • Frans Hunninck
 • Raf Boonants
 • Jan Stalpaert
 • Valère Van Rumbeke