Welkom bij Kiwanis -Aalst

Psst... Wij hebben u iets belangrijk te vertellen...

Kiwanis Aalst maakt deel uit van de mondiale Kiwanis organisatie. Onze doelstelling is om te zorgen voor behoeftige kinderen. Door onze onderlinge sterke vriendschap, onze belangeloze inzet en uw hulp kunnen wij dit realiseren. Niet zo maar is onze mondiale leuze: "Serving the children of the world"

Exploreer onze site en ontdekt wie Kiwanis Aalst zijn!

In the picture:

Hilde Lievens, echtgenote van Kiwanis lid Geert Martens, was niet alleen een mooie en moedige vrouw die alles deed in teken van haar gezin, maar heeft in haar laatste wens een belangrijke hulp aangeboden aan kankeronderzoek.

Het was haar wens om geen bloemen of kransen te brengen voor haar uitvaart maar deze gelden aan te wenden voor kankeronderzoek. Er is op de Kiwanis-Aalst rekening 9000€ ingezameld. 

Een mooi gebaar van iedereen die Hilde gekend heeft. Deze aanzienlijke som zal in overleg met de familie gestort worden aan diverse Kankerfondsen.

Wij geven u hierover snel meer details.

Aan iedereen die dit initiatief van Hilde genegen is geweest, van harte dank in haar naam. 

 

Kiwanis Aalst stelt een mooie event voor: Art meets Classic Cars. Dit gaat door van 12 tot 15 september 2024.  Locatie: Hof Ter Vitseroel ternat

Download hier de sponsor brochure Art Meets Classic Cars 

 

Dagen
Uren

“Het woord vooruitgang heeft geen enkele zin zolang er ongelukkige kinderen bestaan"

Knipoog

Quote uit het laatste verslag:

Bezoekers aan het woord Lions Asse

Doel van hun bezoek is louter amicaal, om te leren van elkaar. Uit het club overschrijdend denken distilleren we volgende gezamenlijke aandachtspunten

Werkingsjaar 2023-2024: Chronologische informatie over onze werking

Ambtsoverdracht 2023-2024

Daniël, die onze club in goed banen heeft geleid het voorbije Kiwanisjaar, geeft het voorzitterschap door aan Gerd. Hij zal met de nodige spirit de

Read More »

Bram en Lennert

Het jaarlijkse Late summer night dinner (LSD) van 7 oktober 2023 was weeral geslaagd. Bewijs hiervan de foto en film reportage. Onze ploeg. Dank zij

Read More »

Wij zijn volgende bedrijven zeer dankbaar voor hun steun: