Welkom bij Kiwanis -Aalst

Psst... Wij hebben u iets belangrijk te vertellen...

Kiwanis Aalst maakt deel uit van de mondiale Kiwanis organisatie. Onze doelstelling is om te zorgen voor behoeftige kinderen. Door onze onderlinge sterke vriendschap, onze belangeloze inzet en uw hulp kunnen wij dit realiseren. Niet zo maar is onze mondiale leuze: "Serving the children of the world"

Exploreer onze site en ontdekt wie Kiwanis Aalst zijn!

In the picture:

Hilde Lievens, echtgenote van Kiwanis lid Geert Martens, was niet alleen een mooie en moedige vrouw die alles deed in teken van haar gezin, maar heeft in haar laatste wens een belangrijke hulp aangeboden aan kankeronderzoek.

Het was haar wens om geen bloemen of kransen te brengen voor haar uitvaart maar deze gelden aan te wenden voor kankeronderzoek. Er is op de Kiwanis-Aalst rekening 10.000€ ingezameld. 

Een mooi gebaar van iedereen die Hilde gekend heeft. Deze aanzienlijke som zal in gelijke delen gegeven worden aan het Paul De Knop fonds VUB (Klik hier voor meer info) en het kinderkankerfonds (klik hier voor meer info)

Aan iedereen die dit initiatief van Hilde genegen is geweest, van harte dank in haar naam. 

Foto rechts: De cheque van 5000€ wordt overhandigd door Geert Martens aan Prof Dr Neyns VUB

Geert Martens naast Prof Dr Neys met de mooie slogan:

Wat u geeft aan de VUB krijgt U terug.

Dagen
Uren

“Het woord vooruitgang heeft geen enkele zin zolang er ongelukkige kinderen bestaan"

Knipoog

Quote uit het laatste verslag:

De verkiezing van zijn opvolger verliep naar Aalsterse normen zeer gedisciplineerd : er werden 2 maal 15 stembriefjes uitgedeeld, en terug ontvangen. In een eerste ronde kwamen Marnix en Koen als uitverkorenen naar boven. In de tweede ronde haalde Marnix het nipt van Koen met 11 tegen 3 ; )) ( 1 ongeldige stem )
Proficiat Marnix.

Werkingsjaar 2023-2024: Chronologische informatie over onze werking

Its Me: Mijn andere lichaam

Het Clouseau concert van Kiwanis Aalst heeft uitbreiding gekregen naar andere clubs en dank zij deze opbrengsten heeft UZ Gent kinderrevalidatie belangrijke investeringen kunnen doen

Read More »

Ambtsoverdracht 2023-2024

Daniël, die onze club in goed banen heeft geleid het voorbije Kiwanisjaar, geeft het voorzitterschap door aan Gerd. Hij zal met de nodige spirit de

Read More »

Bram en Lennert

Het jaarlijkse Late summer night dinner (LSD) van 7 oktober 2023 was weeral geslaagd. Bewijs hiervan de foto en film reportage. Onze ploeg. Dank zij

Read More »

Wij zijn volgende bedrijven zeer dankbaar voor hun steun: