Kiwanis logo

Het bestuur van Kiwanis Aalst werkingsjaar 2020-2021 en 2021-2022

 

Bij uitzondering blijft het bestuur van de legislatuur 2020-2021 aan voor het werkingsjaar 2021-2022 en dit om evidente corona redenen.

 

- David Scheerlinck - Voorzitter (Heeft de leiding voor dit werkingsjaar

- Piet Heremans - Past voorzitter

- Wilfried Gees - Secretaris (Neemt de notulen waar en maakt hiervan een verslag. Houdt ook de aanwezigheden waar past) 

- Daniël Bauwens  - Voorzitter elect (Wordt de voozitter in de volgende legislatuur)

- Daniël Bauwens - Sociale zaken (Leidt de sociale projecten vanaf de aanvraag tot en met de sponsering van de sociale activiteit)

- Danny Van Schandevijl Penningmeester (Beheert de fondsen van de club)

- John Cassiman: Expantie of werk maken van aanwerving van nieuwe leden.

- Paul Van Den Berghe - Commissie cultuur, een nieuwe commissie voor diverse culturele uitstappen.

- Geo Huylebroeck samen met Koen Valckenier - Fundraising en feestelijkheden (Organiseren manifestaties om geld in te zamelen voor de sociale doelen)

- Paul Van Schevergem -  PR en reglementen

Geert De Pelsmaeker: DB manager. website en social media beheer.

 

 De Leden van Kiwanis Aalst

 Peter Blanckaert

 John Cassiman

 Geert De Pelsmaeker

 Luc De Troyer

 Koen Valckenier

Wilfried Gees

 Piet Heremans

 Karel Van Cauwenbergh

 Danny Van Schandevijl

 Paul Van Schelvergem

  Eduard Van Der Poorten

Paul Van Den Berghe

 Gerd De Cock

Christophe De Reuse

 Massez Mario

 David Scheerlinck

Daniël Bauwens

Geo Huylebroeck

 Pascal De Moor

 Marnix Van Tittelboom

 Geert Martens

 Joost Van de Vondel