Kiwanis logo
10.02.2016

Sociale projecten werkingsjaar 2012-2013

Kiwanis Aalst schenkt 29.500€ aan haar sociale projecten in 2013

Naar jaarlijkse gewoonte heeft Kiwanis Aalst hun sociale doelen gesteund door het geven van diverse fondsen, dit voor een record bedrag van 29.500€

Geert De Pelsmaeker, voorzitter van de commissie sociale werken legde volgende verkalring af:

Van harte welkom beste mensen op ons mediterraan eetfestijn

Kiwanis Aalst, engageert zich jaarlijks om zo een 20.000€ aan fondsen te verzamelen ten behoeve van projecten die direct gerelateerd zijn aan het welzijn van kinderen, dit in de streek van Aalst of met een duidelijke link naar Aalst. Vandaag is het verzamelen van deze fondsen niet evident gezien de economische situatie waarin wij verkeren en sponsoring ook niet zo evident meer is. Daarom een hartelijke dank om hier allen zo talrijk aanwezig te zijn teneinde onze sociale doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

Anno 2010 leefde in Vlaanderen 11% van de kinderen tussen 0 en 17 jaar in een huishouden dat moet rondkomen met een inkomen onder de nationale armoederisicodrempel (973 euro/maand voor een alleenstaande en 2043 euro voor een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen). Kinderen van 0 tot 2 jaar lopen het hoogste armoederisico: in Vlaanderen groeit 12% van die jonge kinderen op in een arm gezin en dit percentage is stijgend sinds 2005 ! Naast kinderarmoede hebben wij ook nog de nood aan fondsen om mentaal en lichamelijke gehandicapte kinderen te helpen om hun een aanvaardbaar leef comfort te geven. Kiwanis Aalst kan niet rechtstreeks deze noden behartigen maar wij doen dit door bepaalde instellingen  financieel te helpen zodat zij het welzijn van deze kinderen meer en beter kunnen behartigen. Ondanks inspanningen die de Vlaamse overheid doet blijft de nood aan bijkomende financiële steun groot. Dit is dan ook meteen een bestaansreden van Kiwanis Aalst dit naast het promoten van onze interne vriendschap.

Wij zijn blij ook dit jaar volgende instellingen te kunnen helpen:

1. Belgisch Rett syndroom vereniging: Een vereniging die zich het lot ter harte neemt van meisjes die een genetische stoornis hebben welke zich uit in een ernstige mentale en fysische  handicap en een totale afhankelijkheid van derden. Wij schenken hun 2000€.

 

2. Asha: Wat hoop betekend in het Bengaals. Sinds 2006 tracht deze vereniging geleid door Willem Gees (uit Aalst) een bescheiden doorbraak te forceren in de armoede van een aantal jonge mensen. Dit door hun werk en of scholing te geven. Een lovenswaardig initiatief. Wij zijn blij hun 1500€ te kunnen schenken

 

 

 

3. Bijeva of bijzondere jeugdvakanties voor kansarme kinderen. Bijeva biedt een laagdrempelig buitenhuisvakanties in groepsverband aan met een 'bevrijdend' (speel)aanbod ten opzichte van thuis en school. Wij geven hun 2000€ voor de uitwerking van hun project dit

 

 

 

4. De Horizon, een bijzonder school voor bijzondere jeugd. Zij bieden onderwijs aan kinderen van 2,5 tot 14 jaar met een matige verstandelijke beperking. Wij zijn blij hun 2000€ te kunnen schenken

 

5. MPI Ten Dries in Landegem. Ten Dries is een dynamische en pluralistische organisatie met een sterke betrokkenheid op kinderen en adolescenten met een motorische of meervoudige beperking. Zij willen voor kinderen/adolescenten een omgeving en leefklimaat scheppen, waar ze zich goed voelen en tot volle ontwikkeling kunnen komen. Kiwanis Aalst schenkt hun 2000€.

 

6. MPC St Franciscus Roosdaal is een centrum voor zo een 350 kinderen en adolescenten met een handicap. Zij bieden ook een opvang aan gehandicapte kinderen om een bepaald zelfstandigheid uit te bouwen in een zogenaamd hoekhuis. Momenteel verblijven deze kinderen in een containergebouw in afwachting van de afwerking van het hoekhuis. Wij kunnen hun 2000€ schenken voor dit project.

 

7. De Valier. De Valier is gegroeid uit vzw Gehanciaptenzorg Pajottenland (1970), die op haar beurt gegroeid is uit de Oudervereniging. De Oudervereniging is ontstaan na een onderzoek naar de noden en behoeften van ouders en van hun zoon of dochter met een verstandelijke of een meervoudige handicap. Kiwanis Aalst schenkt hun 1500€ voor de ondersteuning van hun werkzaamheden.

 

8. Wij wensen ook nog te vermelden dat Kiwanis Aalst een bijdrage heeft gegeven aan de special olympics (welke gesteund wordt door Kiwanis België) en de afdeling diabetesschool Vlaamse afdeling te Aalst.

 

Daarnaast was er veiling van ons Animal Art project welke 16.400€ heeft opgebracht (zie pagina Animal Art)