Kiwanis logo
10.02.2016

Sociale projecten werkingsjaar 2011-2012

 Kiwanis Aalst geeft ruim 20.000€ aan diverse sociale projecten in 2012

Tijdens het jaarlijks mediterraan eetfestijn heeft Kiwanis Aalst 24.000€ betaald aan de diverse sociale projcten welke gesteudn worden in 2012.

Peter Blanckaert, commissie voorzitter sociale werken licht toe:

 

Beste vrienden Kiwaniers, geachte Dames en Heren sympatisanten,

In de eerste plaats wil ik U op mijn beurt danken voor Uw aanwezigheid op ons mediteraan eetfestijn dat stilaan een gevestigde traditie geworden is. Het bewijst niet alleen Uw intresse voor de sociale werking van onze club maar ook de waardering voor de sociale organisaties die wij steunen.

Mijn dank gaat ook uit naar alle leden van Kiwanis Aalst, zonder hun belangloze inzet en volharding is het immers onmogelijk om jaar na jaar dergelijke som te kunnen verdelen aan de organisaties die zich inzetten voor kinderen.

Tenslotte gaat mijn dank uit, niet alleen naar de leden van de sociale commissie maar ook naar de groep Valckenier die geheel belangloos haar prachtige locatie voor deze avond ter beschikking stelt.

Tijdens dit werkjaar hebben we de gelegenheid gehad enkele van de verenigingen die wij steunen te kunnen bezoeken. Het was ontroerend te zien met welk enthousiasme de begeleiders deze kinderen en volwassenen opvangen en bijstaan, dag en nacht, weekdag, zon- en feestdag.

Het is voor ons een stimulans om verder te gaan op de ingeslagen weg.

Traditioneel werden de gesteunde organisaties uitgenodigd op onze laatste vergadering van het lopende werkjaar. Dit jaar echter hebben we besloten dit te doen in het ruimer kader van ons mediteraan eetfestijn omdat wij van oordeel zijn dat deze organisaties een ruimer forum verdienden dan het besloten karakter van een kiwanis vergadering.

Door een uitzonderlijke actie, samen met de Denderlions waren wij in staat 6.650 euro te schenken aan De Valier uit Liedekerke.

Vzw De Valier is een Dienstverleningscentrum voor volwassen personen met een aangeboren handicap of een niet aangeboren hersenletsel. Vanuit een christelijke humanistische inspiratie wil vzw De Valier een kwaliteitsvolle begeleiding bieden en met de bewoners zoeken naar antwoorden op hun zorgbehoeften en vragen. In deze visie staat de bewoner/bezoeker centraal, ongeacht zijn/haar levensovertuiging 

Mag ik aan onze Voorzitter, Johan Verdoodt vragen de cheque te overhandigen aan Dhr Schaubroeck en Mevr Straetmans respectievelijk Voorzitter en Directeur van vzw De Valier

 

MPI Ten Dries

Ten Dries richt zich naar jongens en meisjes van 1 tot 21 jaar met een meervoudig-motorische stoornis of functiebeperking ten gevolge van: - een aangeboren of niet-aangeboren beschadiging van het centraal zenuwstelsel (her-senverlamming, NAH) - een stoornis in de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel - een neuromusculaire aandoening.  

 

Mag ik aan Mevr Valckenier, weduwe van onze betreurde vriend Bart, vragen om de cheque van 5.000 euro te overhandigen aan Dhr Jan Van Der Biest, dagelijks bestuurder van MPI Ten Dries

Rett Syndroom

De Belgische Rettsyndroom vereniging BB een vereniging voor kinderen BB meisjes BB die lijden aan een stoornis waarbij motorische en fysische veranderingen optreden die leiden tot een ernstige mentale en fysische handicap.

Rik 2 zal de cheque van 2.500 euro overhandigen aan Mevr Lietaer van de Belgische Rettsyndroomvereniging

 

De Horizon

De Horizon, de school voor buitengewoon  onderwijs start een autivriendelijk sociale vaardigheidsproject voor het optimaliseren van tewerkstellingskansen en sociale integratie van leerlingen met autisme. ze hebben nood aan een aanpak en een omgeving die zelfs binnen het buitengewoon onderwijs buitengewoon is. 

De cheque van 1.500 euro zal door Jan Stalpaert overhandigd worden aan Mevr Anja De Bundel directeur van IBSO De Horizon

ASHA

ASHA BB wat in het Bengaals Hoop betekent BB biedt hoop aan extreem armen uit de sloppen van Dhaka en plattelandsregio==s in Bangladesh. ASHA financiert dorpsschooltjes en het opstarten en begeleiden van kleinschalige tewerkstellingsinitiatieven waarvan het borduuratelier veruit de meeste arbeidsplaatsen verschaft.

Onze president elect, Wilfried Gees, zal een cheque van 1.500 euro overhandigen aan Dhr Fons Wauters

BIJEVA

Een vzw die groepsvakanties met spannende en ontspannende activiteiten voor thuis- wonende kinderen, uit gezinnen die in een moeilijke leefsituatie terecht komen (of zitten), kansrijk mee te laten groeien. De vereniging richt zich vooral voor kinderen uit onze regio.

Onze secretaris, danny van Schandevijl, zal de cheque van 1.500 euro overhandigen aan mevr Anny De Windt, onvermoeibare  bezielster van deze vzw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot wil ik nog mededelen dat in de loop van dit werkjaar aan de vzw Special Olympics Belgium de som van 300 euro werd overgemaakt en dat aan het project van Kiwanis International, Eliminate, dat poogt binnen 3 jaar Tetanus bij jonge moeders en pasgeborenen uit de wereld te helpen, 1.500 euro werd gestort.

Samen vertegenwoordigt dit het niet onaardige bedrag van 20.450 euro waarvoor ik U allen, die onze werking steeds zo gul steunen van harte dank en ik hoop dat wij, ook in deze moeilijke crisistijden op Uw edelmoedige steun zullen kunnen blijven beroep doen.