Kiwanis logo
25.10.2021

Meer dan 12.500€ sponsoring in het corona jaar 2020-2021 aan volgende projecten:

1. Broeiklas 6.400€

2. Levensvreugde 1.000€

3. De Nieuwe wereldgroep 1.280€

4. Schelter : 1.000€

5. Bijeva: 1.000€

6. De Caspers: 1.000€

7. Schoonderhaege: 1.000€