Kiwanis logo
24.09.2019

Meer dan 65.000€ verdeeld onder diverse sociale projecten 2018-2019

1. Structuur sociale doelen

Iedereen kan een aanvraag indienen voor een sociaal doel bij Kiwanis Aalst. Dit wordt dan onderzocht ter goedkeuring. Wij houden eraan dat elke sociaal doel extra gesteund wordt door een peter- lid van de club. Sinds enkel jaren werken wij rond drie pijlers: Een groot project, onze gekende sociale doelen welke wij jaarlijks steunen die een gelijk budget toegekend krijgen en de deelname in een sponsor project om zelf een beeld te bewerken welke geveild wordt tijdens ons LSD

2. Budgetten sociale doelen:

a. Tijdens deze legislatuur is er ook beslist geweest om 1 groot sociaal doel naar voren te schuiven: nl: Ganspoel te Huldenberg (nabij Leuven) een grote instelling die ondersteuning biedt aan kinderen en volwassenen met een visuele handicap. Het project kreeg de naam: Open je ogen voor licht. Er is een bedrag van 21.000€ gegeven aan deze instelling voor de aankoop van diverse materialen zoals tandem fietsen, braille toestellen… die niet konden aangeschaft worden binnen hun werkbudget. b. Een bedrag van 10.500€ verdeelt onder 7 gelijke delen van 1.500€ is geschonken aan volgende sociale doelen:
1. St Franciscus Roosdaal: Voor kinderen van 3 tot 21 jaar met licht, matig tot zwaar mentale stoornissen en/of met gedrags- of emotionele stoornissen
2. Bijeva Aalst: Jeugdvakanties voor kansarme kinderen
3. De Caspers Aalst: Deze sportvereniging richt zich tot kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een auditieve, motorische of licht mentale beperking, of met autisme. Ook broers en zussen zijn welkom om mee te sporten.
4. De vierde wereldgroep Aalst: mensen voor mensen: deze werkt aan concrete veranderingen die de oorzaken van armoede duurzaam aanpakken. Vanuit dialoog en verbinding tussen mensen in armoede, medestanders en beleidspartners met aandacht voor respect, gelijkwaardigheid en solidariteit. Opdat iedereen recht heeft op een menswaardig leven en volwaardig kan deelnemen aan onze samenleving.
5. Schoonderhaege: Deze vzw is een door het VAPH vergunde zorgaanbieder. Zij staan garant voor een brede waaier aan zorg en ondersteuning aan volwassen personen met een mentale handicap: van intensieve woonondersteuning over dagbesteding tot begeleid werk.
6. MFC Ten Dries: Ten Dries is een warme plek in Landegem, waar een honderdtal kinderen en adolescenten tussen 1 en 25 jaar met een motorische of meervoudige beperking zich thuis voelen. Ze kunnen zich maximaal ontplooien dankzij aangepast onderwijs, de leefgroepswerking, hulpmiddelen en therapie.
7. Schelter Aalst vzw:  Shelter Aalst vzw wil met hun werking tijdelijk onderdak aanbieden aan meerderjarige jongeren uit de jeugdhulp die genoodzaakt zijn om op eigen benen te staan, maar daar nog niet klaar voor zijn


c. Ook dit jaar hebben wij de sociale doelen die ons nauw aan het hart liggen betrokken bij een mogelijke sponsoring door hun een beeld aan te bieden in ruwe materiaal wit niet bewerkt. Zij hadden de vrijheid om dit werk zelf te beschilderen of eventueel een kunstenaar aan te spreken om dit te doen. Deze 8 beelden zijn via veiling verkocht tijdsn ons jaarlijs LSD gebeuren. In totaal is hier voor 33.750€ verminderd met 10% voor de aankoop van de beelden. De veiling heeft volgende bedragen opgeleverd:
a. Schoonderhaege: 6250€
b. St Franciscus: 2750€
c. Bijeva: 4500€
d. Ten Dries: 5250€
e. Mensen voor Mensen: 1750€
f. Schelter Aalst: 5000€
g. De Caspers: 5750€
h. Kiwanis algemeen: 2000€

In totaal bedraagt het sponsorbudget 65.000€ wat een Absoluut recordbedrag is in de geschiedenis van Kiwanis Aalst


3. Fundraising activiteiten

Wij hebben deze fondsen kunnen verwerven dankzij onze jaarlijkse gekende activiteiten: Jaarmarkt Aalst op 11 november, verkoop zalm kerstperiode en ons jaarlijks late summer night diner. Daarnaast is het belangrijk te melden dat wij nu ook dit jaar een sponsor dossier hebben opgesteld voor de bedrijven. Dit is zeer goed uitgewerkt waarbij men deze bedrijven betrekt bij al onze activiteiten en hun steeds vermelden op al onze communicatie wegen en hun extra in de watten leggen. Zonder hun bijdrage zou dit alles niet mogelijk zijn.


23 september 2019

Geert De Pelsmaeker voorzitter sociale commissie 2018-2019