Kiwanis logo
24.09.2018

Sociale projecten werkings jaar 2017-2018

Voor de eerste maal werd een groot sociaal project ondersteund ‘Fiets Je Vrij’ voor Ten Dries.
Dit heeft een belangrijke aantrekkingskracht gekend naar sponsors toe die dit project zeer genegen waren.
De te besteden tegoeden voor dit project worden nu op € 19-20k geschat, zodat er zeker al 2 duo-fietsen voor Ten Dries kunnen aangekocht worden.
Dit project, met zijn sponsoring, loopt nog verder tot het einde van het kalenderjaar 2018. Wij hopen alzo zeker nog een 3e fiets te kunnen aankopen.

Verder werden er nog 6 ‘kleinere’ projecten gesteund, in de vorm van betaling van facturen, voor het bedrag van € 1.500 per project: Deze waren:

- Sint Franciscus MPI te Roosdaal
- Rett Syndroom
- Bijeva of bijzondere jeugd vakanties
- De Caspers jeugwerking
- De vierde wereldgroep
- Schoonderhaegen