Kiwanis logo
10.02.2016

Sociale projecten werkingsjaar 2014-2015

Kiwanis Aalst geeft meer dan 20.000 euro in het werkingsjaar 2015 aan diverse sociale projecten

 

1/ RETT SYNDROOM VERENIGING:
Het Rett syndroom is een aangeboren genetische afwijking, die vooral meisjes treft, en een zeldzame neurologische stoornis veroorzaakt, die leidt tot een ernstige mentale en fysieke handicap.Wij schenken een cheque van 2000 euro


2/ BIJEVA
Is een vereniging die vakanties organiseert voor kansarme kinderen. Wij schenken een cheque van 2000 euro


3/ DE HORIZON
Is een school voor buitengewoon onderwijs, voor kinderen van 2,5 tot 14 jaar met een matige verstandelijke beperking.Wij schenken een cheque van 2000 euro


4/MPC St FRANCISCUS
Is een centrum waar ongeveer 350 kinderen en adolescenten met een handicap worden opgevangen, en een zekere zelfstandiheid aan te leren.Wij schenken een cheque van 2000 euro


5/ DE VALIER
Is een Dienstverleningscentrum voor volwassen personen met een aangeboren of verworven hersenletsel. Wij schenken een cheque van 2000 euro


6/ SCHOONDERHAGE VZW
Is ook een vereniging die voorziet in de opvang en huisvesting van mensen met een handicap. Wij schenken een cheque van 2000 euro

7/ DE 4de WERELD
Brengt kansarme kinderen samen rond verschillende thema’s zoals onderwijs , cultuur,, werk en schulden om uit die ervaringen te werken aan een duurzame verandering. Wij schenken een cheque van 2000 euro

8/NORSA VZW
Zij ondersteunen permanent een fosterhome in Zuid Afrika waar een aantal pleegkinderen verblijven in gezinsverband. Wij schenken een cheque van 1500 euro


9/ ASHA
Verzorgt de tewerkstelling van kansarme vrouwen/moe ders uit de sloppenwijken van Dhaka –Bangladesh. Wij schenken een cheque van 1500 euro

10/MPI TEN DRIES
Is een organisatie te Landegem met buitengewone aandacht voor kinderen met een motorische of meervoudige handicap.Wij schenken een cheque van 2000 euro


Tot slot schenkten wij ook nog 675 euro aan Eliminate, een project van Kiwanisinternational en 300 euro aan de Vlaamse liga van Diabetici
Er was deze avond ook iemand aanwezig die van zijn bedrijf een cheque heeft ontvangen van 1150 euro om een diner te organiseren voor zijn 30 jaar dienst. Hij heeft dit bedrag weggeschonken aan MPI TEN DRIES. Van harte bedankt!!!